Hlavním projektem Menuhin Live Music Now Czech Republic (MLMN) je festival humanitárních koncertů HUMANA. Cílem hnutí je přenášet hudbu na místa, kde živá hudba nezaznívá často a umožnit tak potěšení z hudby lidem, pro které je setkání s ní běžně nedostupné - v nemocnicích, ústavech sociální péče, dětských domovech, domovech důchodců apod.

 

Dalším smyslem projektu je napomáhat mladým umělcům na začátku jejich koncertní dráhy.
Společnost Menuhin Live Music Now Czech Republic ve spolupráci s Agency FCT uspořádala během 20 let více jak 600 koncertů za přispění významných sponzorů.